Kompletní obnovení prezenční výuky

Od 24.5.2021 se obnovuje v plném provozu prezenční výuka a provoz všech součástí školy. Příjezd na DM je opět možný v neděli 23.5.2021. Žáci budou testováni přímo na DM.

Testování ve škole proběhne ve třídách při první vyučovací hodině v týdnu.

Testování žáků na odborném výcviku proběhne přímo v dílnách nebo pracovištích v první vyučovací hodině v týdnu. V ostatních dnech je třeba kontaktovat svého učitele odborného výcviku před příchodem na pracoviště.

Stravu si přihlašte nejlépe přes internet v aplikaci iCanteen.

Pro žáky i zaměstnance školy nadále platí nutnost dodržovat základní hygienická opatření, ve všech vnitřních prostorách se chránit respirátorem nebo rouškou.

Mimo pondělí ráno se bude testovat ve školní recepci při prvním příchodu do školy v daném týdnu.

Rychlé odkazy