Úprava maturitní zkoušky

Kompletní znění opatření obecné povahy ze dne 28.4.2021, kterým se upravuje maturitní zkouška naleznete  - zde.

Metodika k dodatku Opatření obecné povahy je  - zde.

Testování na onemocnění COVID-19 žákům přihlášeným ke konání maturitní zkoušky zajišťuje škola. Proto je třeba přijít o 30 minut dříve před první zkouškou. Provedení testu může být nahrazeno dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní. Vstup do budovy školy není umožněn doprovázejícím osobám. V prostorách školy je nutné nosit chirurgickou roušku nebo respirátor podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Rychlé odkazy