Potvrzení ubytování na DM v příštím školním roce

Žádáme naše současné žáky, aby potvrdili zájem o ubytování na DM v příštím školím roce 2021/2022. Tuto skutečnost hlaste přímo panu Prchalovi do konce dubna 2021 na tel.:  737 324 920.

Pokud jste již zájem nahlásili, berte tuto zprávu za bezpředmětnou.

Rychlé odkazy