přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Maturitní obory:

  • uchazeči o studium na naší škole letos nekonají jednotnou přijímací zkoušku;
  • informace o přijetí v 1. kole přijímacího řízení jsou v těchto dnech zasílány v písemné podobě;
  • jednotná přijímací zkouška se v tomto školní roce nekoná;
  • pokud má žák na naši školu přihlášku na 1. místě, nemusí již konat přijímací zkoušku na školu na 2. pořadí a může odevzdat zápisový lístek rovnou k nám;
  • škola zveřejní seznam uchazečů přijatých v 1. kole 19. května 2021;
  • zápisový lístek musíte odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů od oficiálního zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení.

 

Učební obory:

  • informace o přijetí v 1. kole přijímacího řízení jsou v těchto dnech zasílány v písemné podobě;
  • škola zveřejní seznam uchazečů přijatých v 1. kole 19. května 2021;
  • zápisový lístek musíte odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů od oficiálního zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení.

Rychlé odkazy