Potřebuješ pomoct s přihláškou? Tápeš a nevíš?

Kde získám přihlášku na střední školu?

Na své ZŠ nebo na našich webových stránkách.

Do kdy mám přihlášku odevzdat?

Nejpozději do 1. března 2021 (pro 1. kolo přijímacího řízení).

Které známky mám vyplnit?

Vyplň známky za 1. pololetí posledních dvou ročníků. Známky si nechej potvrdit ve své základní škole.

Potřebuji na přihlášce zdravotní prohlídku?

ANO, pokud se tedy nehlásíš na obory Cestovní ruch, Sociální činnost, nebo na nástavbové studium.

Budu muset konat přijímací zkoušku?

Přijímací zkoušky pro uchazeče do učebních oborů (s výučním listem) se NEKONAJÍ.

Jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče do studijních oborů (čtyřleté obory a nástavbové studium) se KONAJÍ. Avšak v případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělání v některém z těchto oborů vzdělání s maturitní zkouškou bude nižší než počet přijímaných uchazečů (kapacita oboru), rozhodne ředitel o NEKONÁNÍ přijímací zkoušky. Toto bude zveřejněno nejpozději do 8. března 2021.

V 1. kole se jednotné přijímací zkoušky konají ve dvou termínech, v dalších kolech se přijímací zkoušky nekonají.

Kdy se dozvím, že jsem byl/a přijat/a?

Po 1. kole přijímacího řízení. Pro učební obory se jedná o 22. dubna 2021 a pro obory s maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia, pak o 30. dubna 2021.

Kde najdu výsledky přijímacího řízení?

ROZHODNUTÍ o přijetí ke vzdělání bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem jejich umístění, tento seznam bude vyvěšen na úřední desce školy, na webových stránkách a sociálních sítích školy. Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí poštou.

Kde získám zápisový lístek?

Zápisový lístek Ti dají na Tvé ZŠ. Odevzdej ho k nám do 5 dnů poté, co se dozvíš, že jsme Tě přijali.

Pro nástavbové studium se zápisový lístek neodevzdává. 

A je to!!!

Bylo Ti něco nejasné? Potřebuješ pomoci? 

Neváhej se ozvat v pracovní době od 8:00 do 15:00 hodin na jeden z uvedených kontaktů:

Jiří Vlček vlcek@sossusice.cz +420 773 451 674
Helena Cinegrová cinegrova@sossusice.cz +420 607 591 131
Kateřina Karasová karasova@sossusice.cz +420 606 852 125
Libuše Podzemská podzemska@sossusice.cz +420 728 242 109

Budeme se těšit na případné další dotazy. :)

Rychlé odkazy