Informace k provozu škol a školských zařízení od 11.1.2021

Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

Výuka školy bude dále probíhat distančním způsobem a to včetně praktického vyučování. Umožněny jsou pouze individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), a to dle již schválených individuálních studijních plánů. Zařízení školního stravování jsou v provozu. Prezenčně se zde mohou stravovat jen žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Je taktéž zakázáno poskytování ubytování pro žáky na DM.

Kompletní informace k provozu škol a školských zařízení od 11.1.2021 is můžete přečíst  - zde.

 

Rychlé odkazy