Organizace výuky od 4. 1. 2021

Výuka školy od 4. 1. 2020 bude probíhat distančním způsobem a to včetně praktického vyučování. Umožněny jsou pouze individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), a to dle již schválených individuálních studijních plánů. Zařízení školního stravování jsou v provozu. Prezenčně se zde mohou stravovat jen žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Je taktéž zakázáno poskytování ubytování pro žáky na DM.

Rychlé odkazy