Ukončení pracovní povinnost žáků a studentů.

Ukončení pracovní povinnosti vychází z usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020 č. 1336 o zrušení krizových opatření, kterým se ruší usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1023, vyhlášené pod č. 409/2020 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 16. října 2020 č. 1048, vyhlášeného pod č. 417/2020 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2020 č. 1226, vyhlášeného pod č. 483/2020 Sb. a usnesení vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1292, vyhlášeného pod č. 513/2020 Sb. a usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1027, vyhlášené pod č. 411/2020 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2020 č. 1226, vyhlášeného pod č. 483/2020 Sb., a to s účinností od 16. prosince 2020 se tímto ukončuje pracovní povinnost žáků a studentů.

Rychlé odkazy