1. místo v soutěži Technika má zlaté dno

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s onemocněním covid-19 se tradiční soutěž Technika má zlaté dno uskutečnila v letošním roce on-line formou. Během pěti hodin měly přihlášené týmy za úkol sestrojit ze stavebnic Merkur a Bofin speciální zařízení.

Do 8. ročníku soutěže vyhlášené Plzeňským krajem se přihlásilo celkem 16 týmů, každý z nich byl složen ze čtyř žáků střední školy. Týmy byly rozděleny do tří kategorií, a to gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště. Porota složená ze zástupců Plzeňského kraje, ZČU v Plzni a soukromých firem podporujících technické vzdělávání společně v kinosále Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni sledovala a hodnotila po dobu pěti hodin, jak se týmy vyrovnávají se zadaným úkolem. Zadáním bylo sestrojení nakladače a násypky s akustickou signalizací odebraného míčku.

Kategorie střední odborná učiliště
1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761
2. Střední škola, Bor, Plzeňská 231
3. Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 

Gratulujeme našemu týmu, který pod vedením Ing. Bulína v konkurenci 16 škol zvítězil ve své kategorii!!!

 

 

https://www.plzensky-kraj.cz/Framework/Document.ashx?ID=155936&Action=view&Height=244

 

Rychlé odkazy