Studium

Výukové materiály budou ukládány zde na webu, v systému Bakalář v domácích úkolech nebo budou zasílány na třídní e-maily. Vypracované práce či dotazy posílejte na školní adresu konkrétního pedagoga.
Bližší informace k jednotlivým zadáním si určí každý pedagog a budou k dispozici u zadání úkolů.

Krcmova@sossusice.cz - materiály jsou zadávány na domácích úkolech

2.E - Elektrické stroje a přístroje - na Google disku (klikni) jsou uložené pracovní listy, které si vytiskněte a zpracujte. Zaměřte se na zapojení obvodů v soustavě TN-S.

2.E - Elektrotechnika - na Google disku (klikni) jsou uložené pdf soubory s materiály pro výuku předmětu. Prostudujte si hlavně Základy techniky střídavého proudu a doplňte poznámky do sešitu.

Rychlé odkazy