Studium

Výukové materiály budou ukládány zde na webu, v systému Bakalář v domácích úkolech nebo budou zasílány na třídní e-maily. Vypracované práce či dotazy posílejte na školní adresu konkrétního pedagoga.
Bližší informace k jednotlivým zadáním si určí každý pedagog a budou k dispozici u zadání úkolů.

Krcmova@sossusice.cz - materiály jsou zadávány na domácích úkolech - na bakaláři

Marik:

Fyzika:

1) Těžiště

2) Třecí síly

Občanská nauka:

1) Sociálně_patologicke_jevy +

 2) Sociální nerovnost +

3) Rozvrstvení společnosti

4) Rodina - role mužů a žen

Rychlé odkazy