Studium

Výukové materiály budou ukládány zde na webu, v systému Bakalář v domácích úkolech nebo budou zasílány na třídní e-maily. Vypracované práce či dotazy posílejte na školní adresu konkrétního pedagoga.
Bližší informace k jednotlivým zadáním si určí každý pedagog a budou k dispozici u zadání úkolů.

1.A-I - Matematika. Na Google disku (klikni) jsou uložené pracovní listy s příklady na počítání s trojčlenkou a s procenty. Přepište si je na papír nebo vytiskněte a zpracujte.

1.A-I - Technická dokumentace. Domácí úkol byl již zadán, nový list si můžete stáhnout z Google disku (klikni), kde je také uložen. Narýsujte zadané součásti a okótujte je podle dříve uvedených zásad.

Rychlé odkazy