Zedník - Profil oboru

36-67-H/01 Zedník

    
       
Obor Zedník je tříletý učební obor, který je zakončen závěrečnou zkouškou. Úspěšní absolventi obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Nejúspěšnější absolventi mají možnost získat Osvědčení Hospodářské komory ČR, které přináší výhody oceněného absolventa v jeho budoucím zaměstnání. Úspěšní absolventi oboru ovládájí zdění nových výplňových zdí, příček, komínů, betonářské práce, umí udělat bednění, osazení prefabrikáty a výrobky přidružené výroby. Provádí izolace proti vodě, zvukové a tepelné izolace. Dokáží opravit a adaptovat stávající objekty. Každý absolvent zná pravidla při provádění bouracích prací, je seznámen s užíváním ochranných pracovních pomůcek a umí se bezpečně pohybovat po pracovišti podle pravidel BOZP. Při výuce jsou žáci vedeni k tomu, aby chápali povolání zedník jako praktické povolání, při kterém je třeba sledovat moderní trendy ve stavebnictví, což je jim umožněno návštěvami - exkurzemi na právě probíhajících moderních stavbách.

      Absolventi učebního oboru Zedník jsou v praxi velice žádáni, proto jsou ochotné některé stavební firmy (budoucí zaměstnavatelé) poskytovat žákům stipendium během studia. Každý zájemce, který se přihlásí a bude přijat do učebního oboru Zedník, získá nárok na slevu z ceny kurzu autoškoly ve výši 2000 korun.

Odborné předměty:

  • Odborné kreslení
  • Stroje a zařízení
  • Materiály
  • Přestavby budov
  • Technologie
  • Odborný výcvik

 

Počínaje školním rokem 2011/2012 vyučujeme podle školního vzdělávací programu.    

Informační leták - Zedník

Akce pořádané pro žáky oboru Zedník:  Zde