Prohloubení spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V.

„Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“
„Investice do vaší budoucnosti“

Projekt v rámci přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, Dispoziční fond

Název projektu: Prohloubení spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. 

     Jedná se o společný projekt v rámci kterého bude zorganizováno a uskutečněno vzájemné dvoudenní setkání žáků a pedagogických pracovníků SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e.V. na obou stranách hranice.

http://www.rras.cz 

Další informace http://www.cestovniruch.net