Opravář zemědělských strojů - Profil oboru

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Charakteristika oboru:

Jedná se o tříletý obor vzdělání, který je zakončen závěrečnou zkouškou. Absolvent získává střední odborné vzdělání s výučním listem a je připraven nejen pro práce v opravárenství. Obor je určen pro chlapce i dívky, kteří ukončili základní školu. Přijímací zkoušky se nekonají.
Tento učební obor je velmi univerzální technický obor, protože připravuje žáky na různorodé činnosti. Absolvent může opravovat různé zemědělské a lesnické stroje nebo silniční vozidla. Dále může vykonávat rozmanité zámečnické, soustružnické, kovářské a svářečské práce.

Součástí oboru je řidičský průkaz skupiny B, C a T, který žák získá zcela ZDARMA. Skupinu C získá již v 18 letech, protože se na něj vztahuje výjimka zákona (příprava na povolání) a nemusí jako ostatní žadatelé čekat až do 21 let. Toto oprávnění si mohou rozšířit o skupinu A2 (motocykly do 35 kW). Po dosažení požadovaného věku (16 let) mohou žáci v nižších ročnících získat za výhodných finančních podmínek řidičský průkaz skupiny A1 (motocykly do 125 cm3, 11 kW), který si pak po dvou letech může po vykonání doplňovací zkoušky (jen jízda s komisařem, již ne žádné testy) rozšířit na skupinu A2. Dále žáci zdarma absolvují svářečský kurz a mohou získat osvědčení pro svařování plamenem a pro svařování v ochranné atmosféře nebo elektrickým obloukem. Škola dále žáky vybavuje zdarma pracovním oděvem a obuví.

Úspěšní absolventi tohoto učebního oboru mají možnost dalšího vzdělávání v denním nástavbovém studiu, které je zakončeno maturitní zkouškou. Během tohoto studia absolvují kurz profesní způsobilosti řidiče a mohou získat průkaz profesní způsobilosti řidiče. V rámci tohoto kurzu si mohou rozšířit řidičské oprávnění skupiny C na C+E (přívěsy a návěsy nad 750 kg) a nemusí jako ostatní žadatelé čekat do 21 let.

Nahlédněte do našeho informačního letáku.

Školní vzdělávací program platný od 1. 9. 2011: ŠVP Opravář zemědělských strojů

 

Kontaktní adresa
Ing. Miroslava Hosnedlová, SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice
e-mail: hosnedlova@sossusice.cz, tel.: 376 326 390