Mechanik opravář motorových vozidel - Profil oboru

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)

Charakteristika oboru:
Jedná se o tříletý obor vzdělání, který je zakončené závěrečnou zkouškou. Absolvent získává střední odborné vzdělání s výučním listem a je připraven pro práce v autoopravárenství. Obor je určen pro hochy i dívky, kteří ukončili základní školu. Přijímací zkoušky se nekonají. Obor vzdělání je zaměřen na přípravu kvalifikovaných pracovníků pro opravy a seřizování všech motorových vozidel a jejich pracovních celků, používání diagnostické techniky a dílenského zařízení.

Součástí oboru je řidičský průkaz skupiny B a C, který žák získá zcela ZDARMA. Skupinu C získá již v 18 letech, protože se na něj vztahuje výjimka zákona (příprava na povolání) a nemusí jako ostatní žadatelé čekat až do 21 let.Toto oprávnění si mohou rozšířit o skupinu E (přívěsy a návěsy nad 750 kg) a skupinu A2 (motocykly do 35 kw). Po dosažení požadovaného věku (16 let) mohou žáci v nižších ročnících získat řidičský průkaz skupiny A1 (motocykly do 125 cm3, 11 kW), který si pak po dvou letech může po vykonání doplňovací zkoušky (jen jízda s komisařem, již ne žádné testy) rozšířit na skupinu A2.. Dále žáci zdarma absolvují svářečský kurz a mohou získat (za úplatu) osvědčení pro svařování v ochranné atmosféře. Škola dále žáky vybavuje zdarma pracovním oděvem a obuví.

Úspěšní absolventi tohoto učebního oboru mají možnost dalšího vzdělávání v denním nástavbovém studiu, které je zakončeno maturitní zkouškou. Během tohoto studia absolvují kurz profesní způsobilosti řidiče a mohou získat průkaz profesní způsobilosti řidiče. V rámci tohoto kurzu si mohou rozšířit řidičské oprávnění skupiny C na C+E (přívěsy a návěsy nad 750 kg) a nemusí jako ostatní žadatelé čekat do 21 let.

Nahlédněte do našeho informačního letáku.

Školní vzdělávací program platný od 1. 9. 2011:  svp_automechanik.gif

Kontaktní adresa:

Ing. Miroslava Hosnedlová, SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice
e-mail: hosnedlova@sossusice.cz, tel.: 376 326 390