Kadeřník - Profil oboru

69-51-H/01 Kadeřník

        Absolvent oboru Kadeřník bude poskytovat kvalifikované služby. Bude volit vhodnou úpravu účesu podle diagnózy vlasů v souladu s požadavky zákazníka, tvořit účesy s ohledem na typ zákazníka s cílem zakrýt případné estetické nedostatky, rozpozná onemocnění vlasů a vlasové pokožky. Bude poskytovat různé druhy masáží vlasové pokožky, provádět regeneraci vlasů, správně pečovat o různé typy vlasů, upravovat vlasy stříháním, tvarovat vlasy vodovou nebo trvalou ondulací, elektrickým ondulačním železem, ondulačními kleštěmi a žehličkou, odbarvovat, melírovat, barvit a tónovat vlasy, dále také holit a upravovat vousy. Zvládne úpravu vlasů do náročných společenských i soutěžních účesů. Bude dodržovat zásady hygieny a dbát na bezpečnost práce. Dokladem absolventa o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

 Uplatnění absolventa z hlediska uceleného odborného vzdělání je možné ve všech zařízeních poskytujících odborné profesionální kadeřnické služby v provozovnách, studiích i salonech.

Vzdělávání je zajištěno specializovanými učebnami, ve kterých se využívá výpočetní i didaktická technika. Odborný výcvik se vyučuje v nově vybudovaných střediscích praktického vyučování, která jsou vybavena moderním zařízením, pomůckami a materiálem. Škola své žáky vybavuje zdarma pracovním oděvem a obuví. Úspěšní absolventi tohoto oboru mají možnost dalšího vzdělávání denního nástavbového studia, které je zakončeno maturitní zkouškou.

 

                      Odborné předměty:

       • Technologie
       • Materiály
       • Odborný výcvik
       • Výtvarná výchova
       • Komunikace ve službách

 

Školní vzdělávací program platný od 1. 9. 2011: ŠVP Kadeřník

Máte-li zájem dozvědět se vše podstatné o tomto oboru, nahlédněte do informačního letáku.

    Informační leták - Kadeřník

 Úspěch v soutěži mistrovství České republiky 2017 - více informací zde

Kontaktní adresa:

Ing. Miroslava Hosnedlová, SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice
e-mail: hosnedlova@sossusice.cz, tel.: 376 326 390

Ing. Marie Skalová, SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice
e-mail: skalova@sossusice.cz, tel.: 376 526 520

Ing. Pavla Skýpalová, SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice
e-mail: skypalova@sossusice.cz, tel.: 376 524 293